Zora Nováková Hrubá

v nedávné době poskytoval poradenství