Barbora Reinischová

Barbora Reinischová, specializující se zejména na oblast práva elektronických komunikací, se připojila k  týmu AK HALAMA LEGAL v dubnu 2011. Do té doby pracovala v českých telekomunikačních společnostech VOLNÝ, a.s. (od roku 2007) a Dial Telecom, a.s. (od roku 2008), kde od roku 2008 vedla regulačně-právní oddělení.
 
Během svého působení u těchto operátorů získala Barbora zkušenosti jak v oblasti telekomunikačního práva, tak v obecných oborech práva, zejména pak pracovního, obchodního, občanského a správního práva. Co se týče ICT, Barbora se zabývala regulačním právem, propojováním sítí elektronických komunikací, mezioperátorskými spory, audiotextovými službami, připravovala smlouvy pro serverhousing, webhosting, portálové služby, apod. Zajišťovala rovněž plnění povinností telekomunikačních operátorů ve vztahu k Českému telekomunikačnímu úřadu, Úřadu na ochranu osobních údajů, Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, apod. V neposlední řadě působila jako zástupce telekomunikačních společností v odborných asociacích jako ICTU, kde se jako členka legislativní komise vyjadřovala k legislativním změnám a podílela na tvorbě strategických dokumentů v oboru.
 
Kontakt:
 
barbora.reinischova@halamalegal.com
tel. 737 205 052

v nedávné době poskytoval poradenství

  • společnosti Dial Telecom a.s. v oblasti práva elektronických komunikací
     
  • developerské společnosti v souvislosti s koupí nemovitostí v centru Prahy, následnou rekonstrukcí a dalším prodejem 
  • církevnímu řádu v souvislosti s restitucemi církevního majetku
  • provozovateli obchodního centra v souvislosti s problematikou nájemních smluv