právo životního prostředí

  • poradenství k otázkám kontaminace a znečištění životního prostředí
     
  • poradenství ohledně dodržování s předpisy na ochranu životního prostředí jako je nakládání s odpady a obalovým materiálem
     
  • poradenství k otázkám souvisejícím s obchodováním s povolenkami na vypouštění oxidu uhličitého a projektům souvisejícím se zdroji obnovitelné energie