soutěžní právo

  • zastupování klientů v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Evropskou komisí
     
  • vypracování návrhu na povolení spojení soutěžitelů
     
  • poradenství ve věcech kartelových dohod (horizontálních i vertikálních) a zneužití dominantního postavení
     
  • poradenství při místních a sektorových šetřeních Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže