právo nemovitostí

  • příprava a vyjednávání smluv o převodu nemovitostí, nájemních smluv a smluv o dílo
     
  • poradenství ohledně všech aspektů územního a stavebního řízení