právo elektronických komunikací

 • zajišťování registrace u ČTÚ
   
 • zastupování klientů ve věcech porušení zákona o elektronických komunikacích a mezioperátorských a jiných sporů před ČTÚ a soudy
   
 • zastupování klientů při vymáhání pohledávek před ČTÚ a soudy
   
 • poradenství týkající se problematiky ochrany osobních údajů v informačních systémech
   
 • příprava vzorové smluvní dokumentace a rozbory konkrétních zájmových oblastí